HANDBOEK PUBLIEK PRIVAAT PROFILEREN |PLATFORM BÈTATECHNIEK

Redigeren boek ‘Publiek-privaat profileren’
Onze kennis over PPS zetten we ook in bij de redactie van het handboek Publiek Privaat Profileren; over hoe je als MBO en HBO de samenwerking met de markt kunt aangaan.