JAARKRANT | LIJN1

Redigeren Jaarkrant 2011 Bij een jaarkrant die naar al je klanten gaat, moeten taal en inhoud natuurlijk in orde zijn. Daarom keken we er nog eens kritisch naar. Daarna kon ‘ie de deur uit.