REBEL JUNIOR ACADEMY | REBEL

Optreden als projectleider Rebel Junior Academy
Hierin begeleiden sinds 2012 wekelijks achttien van de meest getalenteerde basisschoolleerlingen uit de achterstandswijken van Rotterdam. We zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een curriculum dat zich richt op de pijlers ‘taalontwikkeling’, ‘algemene ontwikkeling’ en ‘kritisch denken’. Daarvoor sturen we zeven begeleiders aan, onderhouden we contact en overleg met scholen en ouders en instanties, zorgen we voor exposure en geven we uiteraard zelf wekelijks les.