Wie we zijn

Wij zijn het Nederlands tekstinstituut, groot in naam en daad, klein in omvang, voor een persoonlijke benadering en efficiënte service. Ons team bestaat uit onverbeterlijke betweters, de luizen in je pels. Wij staan voor heldere, directe communicatie. Wij geloven in doen wat je belooft en dit uitstekend doen. Maar vooral: het samen doen, met jou.

Inhoudelijke kwaliteit staat bij ons voorop. Of het nu gaat om een aanbesteding, adviesrapport of jaarverslag, de tekst moet staan als een huis. Voor iedere opdracht, hoe technisch of complex ook, leggen we samen met jou het inhoudelijk fundament. Wij luisteren, denken inhoudelijk mee en zijn flexibel inzetbaar.

In de praktijk betekent dit dat wij altijd eerst een verkennend gesprek voeren, om tot de kern van de vraag of het probleem te komen. Daarna bedenken we samen een plan de campagne. In overleg beslissen we  of het slim is om ons tijdelijk in te huren om het schrijfwerk vóór je te doen, of dat het op de lange termijn gunstiger is als we je leren er zélf beter in te worden. Trainingen die we geven, vind je hier.

We houden in onze planning rekening met het door jou gewenste tijdpad. Wel nemen we graag de tijd die nodig is om een kwalitatief goed eindproduct neer te zetten.

Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

MAUD VAN LOENEN


Studie Nederlands, met speciale aandacht voor argumentatieleer en literatuur

Specialisaties bedrijfscommunicatie, sales en complexe of technische materie

Schrijft en kijkt na Offertes, aanbestedingen, adviesrapporten, jaarverslagen, beleidsstukken

Ontwikkelt huisstijlen en verschillende schrijftrainingen

Traint Ondernemers, CEO’s, MKB-eigenaren, tenderteams en andere schrijfteams

Ik ben specialist bedrijfscommunicatie. Ik werk vanuit mijn persoonlijke overtuiging dat de wereld net een stukje gesmeerder om zijn as draait als iedereen met de juiste mensen en partijen samenwerkt. In mijn werk en privé staat authenticiteit centraal. Wees wie je bent, doe wat je kunt. Hoe meer je van jezelf laat zien, hoe beter een ander weet wat hij kan verwachten en hoe makkelijker er een verbinding ontstaat met de juiste mensen.
Ook in het bedrijfsleven gaat het uiteindelijk altijd om mensen, om interpersoonlijke communicatie en menselijke interactie. Wil je met jouw bedrijf een ander bedrijf binnenhalen als contact, klant of partner? Dan moet er een persoonlijke connectie tussen jullie ontstaan.

Bovendien is een partij die precies krijgt wat hij verwacht, een tevreden partij. Wil je voor jouw bedrijf de juiste partijen vinden? Dan moet j